KPSS Tarih 2022 APK 2022

0M

HEMEN İNDİR
4.6/5 Oylar: 384
Sürüm
0M
Gereksinimler
4.4 ve sonrası
Boyut
3
Alın
Google Play

Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

KPSS Tarih 2022 APK 2022

Tüm Kpss Tarih konularını eşleştirerek öğreneceksiniz,
Benzersiz bir öğrenme tekniği
Unuttuğunuz konuları 5 dakika arasında tekrar edeceksiniz ve pratiğinizi geliştireceksiniz
Bir konu hakkına saatlerinizi harcamadan Kategorize edilmiş konulara kolayca ulaşacaksınız
Sıkılmadan devamlı tekrar ederek hafızanızda kalıcı hale getireceksiniz Kpss Tarihe çalışmanın en iyi yolu

Konular:

** İslamiyet Öncesi Türk Tarihi **
– Orta Asya Kültür Merkezleri (Anav,Tagar,…)
– Türk Adı ve Anlamları(Olgunluk Çağı,Devlete bağlı halk,…)
– İslamiyet Öncesi Türk Devletleri(Hazarlar,Uygurlar,…)
– İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Devlet Görevlileri (Bitikçi /Tamgacı ,Apa,…)
– Toplumsal Sıralama (Oğuş, Urug,…)
– İnanış Kavramlar (Yuğ, Uçmağ,…)
– Hükümdar Sembolleri (Nevbet, Berge,…)
Daha Fazlası…

** İlk Türk-İslam Devletleri **
– Orta Asya ve Mısırda Kurulan Türk Devletleri (Karahanlılar,Eyubiler,…)
– Anadoluda Kurulan Türk Devletleri (Artuklular, Mengücekler,…)
– Saray Görevlileri (Serhenk, Hares Emiri,…)
– İlk İslam Türk Devletlerinde Devlet Görevlileri (Amid, Şıhne,…)
– İlk İslam Türk Devletlerinde Divanlar (Divan-ı Arz, Divan-ı Mezalim,…)
– Sosyal Hayat Kavramlar (İmarethane, Bedesten,…)
– Yazılı Eserler (Kutadgu Bilig, Muhakemetül Lügateyn,…)
– Bilim İnsanları (Harezmi, El-Birûni,…)
Daha Fazlası…

** Osmanlı Devleti **
– Sosyal Kurumlar (Darülmesai, Darülbedayi,…)
– Osmanlı Devletinde Divanlar (Sefer Divanı,…)
– Divan Üyeleri (Kazasker, Nişancı,…)
– Topraklar (Paşmaklık, Malikhane,…)
– Ekonomik Kavramlar (İaşecilik, Mekari Teşkilatı,…)
– Vergiler (Çifthane, Ağnam,…)
– Padişahların Lakap ve Unvanları (Rum Kayseri, Fahrüddin,…)
– Bilim İnsanları (Altunizade, Seydi Ali Reis,…)
– Gazete ve Dergiler (Tercüman-ı Ahval, Mehisan,…)
– Kuruluş Dönemi (Osman Bey Dönemi, Sazlıdere Savaşı,…)
– Yükselme Dönemi (Otlukbeli Savaşı, Zigetvar Seferi,…)
– 17.Yy Islahatçıları(Duraklama Dönemi) ( II.Osman, Tarhuncu Ahmet Paşa,…

KPSS Tarih 2022 Apk download

Yy Islahatçıları(Gerileme Dönemi) ( III.Mustafa Dönemi, III.Selim Dönemi,…)
– Gerileme Dönemi Savaşlar ve Antlaşmalar (Pasarofça Antlaşması, Yaş Antlaşması,…)
– 19.Yy Islahatçıları(Dağılma Dönemi) ( II.Mahmut Dönemi, II.Abdülhamit Dönemi,…)
– Dağılma Dönemi Savaşlar ve Antlaşmalar (Berlin Antlaşması, Kırım Savaşı,…)
– Osmanlı Donanmasının Yakılması Olayları (1827 Navarin Olayı, 1770 Çeşme Baskını,…)
– Fermanılar, Meşrutiyetler ve Sened-i İttifak
– İsyanlar (Edirne Olayı(1703), Bab-ı Ali Baskını(1913),…)
– Fikir Akımları (İslamcılık, Batıcılık,…)
Daha Fazlası…

** İnkılap Tarihi **
– İlk Hükümet (Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı,…)
– Mesleklerine Göre İlk Kadınlar (İlk Muhtar, İlk Tiyatrocu,…)
– Yazarlar ve Eserleri (Ateşten Gömlek, İstiklal Harbimiz,…)
– Milli Mücadele Döneminde Gazeteler (Açıksöz Gazetesi, İrade-i Milliye Gazetesi,…)
– Atatürkün Önemli Olaylarda Söylediği Sözler (Bu bir din değil dil meselesidir(Bursa Olayı), Benim şahsi meselem(Hatay Sorunu),…)
– Yararlı ve Zararlı Cemiyetler (Gizli Karakol, Alyans İsrailit,…)
– Genelgeler ve Kongreler (Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi,…)
– Muharebeler Dönemi (Doğu Cephesi, Büyük Taaruz,…)
– Mustafa Kemal Atatürk Dönemi İç Politika (İzmir Suikastı, Bursa Olayı,…)
– Atatürk Dönemi İnkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı edilmesi,…)
– Hukuk Alanında İnkılaplar (1924 Anayasası, Türk Medeni Kanunu,…)
– 1932–1939 Arası Dış Politika (Milletler Cemiyeti’ne Giriş, Hatay Sorunu,…)
Daha Fazlası…

*** Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ***
– Uzay Araştırmalarında İlkler (Uzaya Giden İlk Canlı,…)
– II.Dünya Savaşı Cepheler (Locarno Antlaşması, Postdam Konferansı,…)
– Devrimler ve Yaşandığı Ülkeler (Kadife Devrimi, Lale Devrimi,…)
– Bilinmesi Gereken Kavramlar 1,2,3… (Basmacı Hareketi, Enver Hoca,…)
Daha Fazlası…

Görüntüler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.